Τετάρτη 24 Απριλίου 2019
Απόδημοι Κρήτες
Λέξεων Ρίζες

Α

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013 21:43

αβαρεσά = τεμπελιά, οκνηρία αβατζέρνω = πλεονάζω, περισσεύω αβιζέρνω = εφιστώ τη προσοχή καποιου, ειδοποιώ αγάλι = ήρεμα, αργά αγαπητερά = με αγάπη, με στοργή, συμπαθητικά αγαπητερός = αυτός που με την συμπεριφορά του γίνεται […]

Β

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013 21:42

βαβαλίζω = φροντίζω, περιποιούμαι βαγιοκλαδίζω = περιποιούμαι βαρεμένη = έγκυος βαρεσάρης = τεμπέλης βάρηκε = χτύπησε βαρίσκω = χτυπώ, πληγώνω βαροπρουκισμένη = νύφη με ιδιαίτερα μεγάλη προίκα βάρσαμος = δυόσμος βαρύχνω = χτυπώ (με την […]

Γ

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013 21:40

γάγλα = στροφή, καμπύλη δρόμου γαμπάς = μάλλινο πανωφόρι γαργερός = βρόμικος γαρδέλι = καρδερίνα γειαίνω ή γιάνω = βρίσκω την υγεία μου γεις = ένας γέρα = γηρατειά γητιά = ευχή, ξόρκι γιαγερμός = […]

Δ

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013 21:39

δάμακας = ξερότοιχος δείλι = δειλινό δεματέ – δεμαθιά = δέμα κλαδιών δέτης = γκρεμός διάβα = πέρασμα διαγουμίζω = εξολοθρεύω διάζομαι = ετοιμάζω το στημόνι στον αργαλειό διακονιά = ζητιανιά διακονιάρης = ζητιάνος διακονούμαι […]

Ε

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013 21:38

εβάρηκα = χτύπησα (με την έννοια της πληγής) έγγαλο = ζώο που βγάζει γάλα εγούγια = αλίμονο εδά = τώρα εδάκαρα = άρχισα εκειά – έκειε = εκεί εκειαμέ = όχι δα εκουζουλάθηκα = τρελάθηκα […]

Ζ

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013 21:36

ζα (ωζά) = ζώα ζάβαλε =διάολε, βέβαια ζαβός =αδέξιος ζαβώνω =ζαλίζω, τυφλώνω ζάλο =βήμα ζαμάνια =πολύς καιρός ζάρα =νυχτοπούλι ζεβλωμένος =λυγισμένος ζερβά =αριστερά ζερβά =αριστερά ζεύκι =διασκέδαση ζήση =ζωή ζόρε =δυσκολία, ζόρι ζουγλός =ανάπηρος, κουτσός […]

Η

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013 21:35

ήφυγε = έφυγε

Θ

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013 21:34

θαρεύω = εμπιστεύομαι θαρρεύγομαι = εμπιστεύομαι θειαρμίσω = ματιάσω θειαρμός = μάτι (με την έννοια του ματιάσματος) θέτω = ξαπλώνω θρινάκι = εργαλείο για το χωρισμό του άχυρου από τον καρπό στο αλώνι θρουλί = […]

Ι

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013 21:31

ιδώ = βλέπω ιμπρέτι = δείγμα ίντα = τι ίντα λογής = με ποιο τρόπο

Κ

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013 21:30

καβαλίνα = ακαθαρσία γαϊδουριού ή αλόγου καβρός = κάβουρας καερέτι = βοήθεια καζαντίζω = κερδίζω, κάνω περιουσία καζάς = μπελάς καθέκλα = καρέκλα καϊρέτι = βοήθεια κακαφορούμαι = υποπτεύομαι άσχημα πράγματα καλικώνομαι = βάζω παπούτσια […]

Λ

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013 21:28

λαγκό = λαγκάδι λαλώ = οδηγώ λαντουρίζω = καταβρέχω λάτρα = καθαριότητα, δουλειές του σπιτιού λέρι = κουδούνι προβάτων λιγοψυχιά = ανυπομονησία λιγωμένος = λιπόθυμος λιοπύρι = ημέρα με πολύ μεγάλη θερμοκρασία λιόχεντρα = οχιά […]

Μ

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013 21:27

μαγαρισά = βρωμιά μαγατζές = κελάρι μαθιά = ματιά μαϊνάρω = ησυχάζω, κοπάζω, γαληνεύω μαλάθρακας = μεγάλο σπυρί μάλαμα = χρυσός μάνητα = οργή μανίζω = εξοργίζομαι μάνι-μάνι = γρήγορα μανισάρης = οξύθυμος μαρακλής = […]

Ν

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013 21:25

ναϊσκες = ναί νάμι = φήμη νέικη = νέα νέφαλο = σύννεφο νογώ = σκέφτομαι, καταλαβαίνω, εννοώ νοθιάς = νοτιάς νομπέτης = σειρά νταβραντισμένος = ζωηρός, δυνατός νταγιαντίζω – νταγιαντώ = αντέχω. υποφέρω, ανέχομαι ντακάρω – ντακέρνω (δακέρνω) = […]

Ξ

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013 21:24

ξα σου – ξια σου = κάνε ό,τι καταλαβαίνεις ξαγορεύω = εξομολογώ ξαμώνω = σημαδεύω ξανοίγω = κοιτάζω ξαργιτού – ξαργώτου = επίτηδες ξαργώ = κάνω κάτι πολύ αργά, αναβάλλω ξεγιβεντίζομαι = ρεζιλεύομαι ξεγιβεντίζω = […]

Ο

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013 21:23

ογρασά = υγρασία ογρός = βρεγμένος, υγρός οθέν κειέ = προς τα εκεί όι = όχι όντε = όταν όξω = έξω, εκτός ορδινιά = ετοιμασία ορδινιάζω = ετοιμάζω όρνιθα = κότα όσαμε = μέχρι […]