Τετάρτη 24 Απριλίου 2019
Απόδημοι Κρήτες
Θεσσαλίας

Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Αγίας Παρασκευής

Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019 19:09

Διεύθυνση Λ.Μεσογειών 403 16353 Αγια Παρασκευη΄ τηλ 6937002524 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κρασσανάκης Αδαμάντιος